Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5. kolokvium projektu: "Reflexia Homéra v antickej filozofii" (22. 5. 2013)

 

Mgr. Antonín ŠÍMA: Principy a poznání u raných pythagorejců - tradice nebo věda

a

Mgr. Kryštof BOHÁČEK, Ph.D.: Platónovy homérovské dialogy


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici