RSS RSS print

6. kolokvium projektu: "Reflexia Homéra v antickej filozofii" (11. 10. 2013)

 

Doc. Mgr. Vladislav SUVÁK, PhD.: Kritika Homéra pred Platónom

a

Mgr. Anežka CHOVANKOVÁ: Homér v Platónovom dialógu Zákony

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry