RSS RSS print

7. kolokvium projektu: "Reflexia Homéra v antickej filozofii" (20. 11. 2013)

 

Mgr. Tomáš HEJDUK, Ph.D.: Dědictví Homérovy lásky

a

Mgr. Kamila PACOVSKÁ, Ph.D.: Ilias, neboli báseň o lásce. Interpretace Simone Weil

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry