RSS RSS print

Kolokvium k projektu: "PINOME" (31. 3. 2016)

Mgr. Juraj HVORECKÝ, PhD.: Introspekcia a choice blindness

Mgr. Juraj BÁNOVSKÝ, PhD.: Ako interpretovať experimenty týkajúce sa vývinu teórie mysle?

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry