RSS RSS print

Prednáška docenta Františka Gahéra: "Princípy logickej sémantiky." (12. 6. 2014)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry