RSS RSS print

Prednáška docenta Josefa Mourala: "John R. Searle a ontologie kultury." (14. 4. 2016)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry