RSS RSS print

Prednáška docenta Martina Cajthamla: "Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy." (18. 3. 2013)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry