RSS RSS print

Prednáška doktora Jakuba Jirsu: "Lidské dílo (ergon) v Aristotelově etice." (11. 10. 2013)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry