RSS RSS print

Prednáška doktora Jaroslava Daneša: "Dějepisci a filosofové o chamtivosti a nespravedlnosti." (2. 10. 2013)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry