RSS RSS print

Prednáška doktorky Anny Tomkowskej: "The Power over Souls: the signification of writings and oral tradition in philosophical discourse with religion and politics in Antiquity (Hesiod & Plato)." (24. 9. 2014)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry