RSS RSS print

Prednáška magistra Martina Vaceka: "Modálny dimenzionalizmus ako interpretácia modálneho diskurzu." (5. 2. 2015)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry