RSS RSS print

Prednáška profesora Jaroslava Peregrina: "Člověk jako normativní tvor." (12. 6. 2014)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry