RSS RSS print

Prednáška profesora Petra Sýkoru: "Falošná interpretácia akademickej politiky." (28. 4. 2016)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry