RSS RSS print

Prednášky doktora Josefa Petrželku (12.-13. 11. 2014)

Od kamene k prvnímu nehybnému hybateli (12. 11. 2014)

Od „jest“ k prvnímu nehybnému hybateli (13. 11. 2014)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry