RSS RSS print

Prednášky doktorky Veroniky Konrádovej a docenta Aleša Havlíčka (10. 4. 2015)

Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D.: Diké a dikaiosyné v řecké literární a filosofické tradici

doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.: Svoboda a odpovědnost

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry