RSS RSS print

ŠVA 2013 (26. 3. 2013)

 

Anežka CHOVANKOVÁ: Problém trestu v Platónovom dialógu Zákony

Stanislava MITTEROVÁ: Problém času v maľbe a fotografii

Beata URBLÍKOVÁ: Platónove chápanie duše v Ústave

Karol PAVLOVKIN: Problém krásy v umení

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry