RSS RSS print

ŠVA 2014 (9. 4. 2014)

 

Ján STANKOVIČ: Problém historicizmu v diele K. R. Poppera a H. Whitea

Magdaléna WESSERLOVÁ: Koncept negatívnej slobody Isaiaha Berlina

Boris BLIŽNIAK: Teória odcudzenia v Ekonomicko-filozofických rukopisoch Karla Marxa

Peter BLAŠKO: Skepticizmus a možnosť poznania

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry