RSS RSS print

ŠVA 2015 (25. 3. 2015)

Jozef BALÁK: Filozofické dôsledky perdurantizmu

Bronislava ČERNEKOVÁ: Interpretácia rozlíšenia typ - token u Margolisa a Kivyho

Karol PAVLOVKIN: Morálka poznania

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry