RSS RSS print

Úspech našich študentiek

Vo štvrtok 7. 2. 2013 sa na Filozofickom ústave SAV v Bratislave uskutočnilo ocenenie autorov najlepších prác celoštátneho kola ŠVA vo filozofii za rok 2012.

Študentky Katedry filozofie FF UMB obsadili prvé dve miesta: Bc. Anežka Chovanková s prácou Problém nemennosti zákonov v Platónovom diele Zákony získala prvé miesto a Mgr. Viera Medviďová (v súčasnosti doktorandka KFi FF KU v Ružomberku) s prácou Problém identity literárnych diel druhé miesto.

Na vyhodnotení súťaže sa zúčastnili členovia výboru Slovenského filozofického združenia a šéfredaktorka časopisu Filozofia PhDr. Dagmar Smreková, CSc.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry