Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne štúdium

V akademickom roku 2016/2017 sa otvára rigorózne štúdium v ŠP Filozofia.

Témy rigoróznych prác


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici