RSS RSS print

Oznam

Katedra filozofie FF UMB oznamuje, že počas letného semestra akademického roku 2015/2016 sa uskutoční XX. ročník ŠVA (Študentská vedecká aktivita).

Termín odovzdania prihlášok: 15. januára 2016
Termín odovzdania prác: marec 2016
Termín konania ŠVA: apríl 2016, miestnosť 342

Prihlášky a podrobnejšie informácie (týkajúce sa organizácie a priebehu ŠVA, ako aj prihlášku, abstrakt či vzor titulnej strany) nájdete u doc. PhDr. J. Šucha, PhD. v miestnosti č. 321 a na stánke: Veda a výskum – Referát pre vedu a doktorandské štúdium.

  • Najlepšie práce budú ohodnotené finančnými a vecnými darmi.
  • Za úspešnú účasť sa udeľujú 2 kredity.
  • Víťazné práce postúpia do celoslovenskej súťaže, ktorú organizuje Slovenské filozofické združenie pri Filozofickom ústave SAV v Bratislave.

TEŠÍME SA NA VAŠU AKTÍVNU ÚČASŤ!

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry