RSS RSS print

Víťazné práce zo ŠVA

z roku 2000

TALIGA, M.: Je Popperov falzifikacionizmus vyvrátením indukcie?
ZELEŇÁK, E.: Historicizmus v Štúrovom diele Slovanstvo a svet budúcnosti.

z roku 2001

JAROŠOVÁ, M.: Vybrané aspekty Hegelovej estetiky.
SZOKEOVÁ, M.: Monizmus vo filozofii Aurélia Augustína.

z roku 2002

PUKANEC, M.: Komparácia Rakovského DE MAGISTRATU POLITICO:THALIA – LIBER TERTIUS s Machiavelliho VLADÁROM.

z roku 2003

BREZŇANOVÁ, D.: Problematika filozofickej samovraždy u Alberta Camusa.

z roku 2004

ŠULEK, P.: Niektoré aspekty sociálno-filozofickej koncepcie Thomasa Hobbesa.
ZVADA, M.: Problém historickej narácie v postmodernej dobe.

z roku 2005

KATINA, J.: Ku Kantovmu rozlíšeniu analytických a syntetických súdov.
KRATOCHVÍL, M.: Aspekty vzniku informačnej metódy.

z roku 2006

MICHALEC, M.: Vzťah hudby a filozofie v klasicizme a romantizme.

z roku 2007

KATINA, J.: O existencii dobrých dôvodov. K problematike zdôvodniteľnosti vedeckých hypotéz.

z roku 2008

KATINA, J.: Godelov dôkaz v kontexte problematiky zdôvodniteľnosti vedeckých teórií.

z roku 2009  

KÁROLY, T.: Kauzalita vo vede.

z roku 2010

KLIMOVÁ, I.: Problém demarkačného kritéria.

z roku 2011  

MEDVEĎOVÁ, M.: Problém možnosti a povahy metafyziky (Rudolf Carnap verzus Martin Hiedegger).

z roku 2012

MEDVIĎOVÁ, V.: Problém identity literárnych diel.

z roku 2013

CHOVANKOVÁ, A.: Problém trestu v Platónovom diele Zákony.

z roku 2014

BLAŠKO, P.: Skepticizmus a možnosť poznania.

z roku 2015

PAVLOVKIN, K.: Morálka poznania.

z roku 2016

BLIŽNIAK, B.: Goldstein’s Criticism of Historical Realism.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry