RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
Ako správne argumentovať, písať a diskutovať
Ako správne argumentovať, písať a diskutovať
Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:BAĎUROVÁ, B. - KOVÁČOVÁ, D. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0341-1

anotacia

Aplikovaná etika vo vedeckej príprave doktorandov.
Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia.
Človek a osamelosť

Človek a osamelosť (Zborník)

Autor/Kolektív:Ján Šlosiar, Miroslav Duško, Marián Palenčár eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0896-6

Aby sme mohli pochopiť osamelosť v jeho komplexnosti, je potrebné vyjasniť si základné filozoficko-metodologické otázky jej explikácie a zoznámiť sa zo základnými pojmami, ktoré s ňou súvisia. Pri skúmaní osamelosti je dôležité ...

Človek a zmysel života

Človek v súčasných duchovných premenách (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. - PALENČÁR, M. - VIŠŇOVSKÝ, E. - KOVÁČIK, M. (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8041-187-5

zborník

Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva (filozofické reflexie) (Zborník)

Autor/Kolektív:WOLLNER, U. (ed.):
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-133-5Stiahnuť publikáciu:

zborník

Človek, spoločnosť, myslenie

Človek, spoločnosť, myslenie (Zborník)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M. (ed.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FVH UMB
Rok vydania:2002ISBN:80-8055-692-X

zborník

Dejiny filozofie človeka

Dejiny sociálno-filozofického myslenia II. Od zrodu novoveku po súčasnosť (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:PALENČÁR, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-402-1

učebnica

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky

Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky (Zborník)

Autor/Kolektív:VEVERKA, L. J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-485-4

zborník

Duchovnosť v reflexii súčasnej doby

Duchovnosť v reflexii súčasnej doby (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-295-9

zborník

Etika 20. storočia (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, A.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-085-9

skriptá

Etika profesie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ONDREJKOVÁ, A.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001ISBN:80-8055-566-4

učebnica

Fenomén duchovnosti v súčasných spoločenských premenách (Zborník)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J. (ed.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1998ISBN:80-8055-073-5

zborník

Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne De rerum natura

Filozofia človeka od voluntarizmu k existencializmu (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:ŠLOSIAR, J.
Vydavateľstvo:Prievidza : Alius
Rok vydania:2004ISBN:80-969135-1-4

anotacia

Filozofia politiky - vybrané tematické okruhy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:ĎURIAČ, M.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000ISBN:80-8055-397-1

učebnica

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry