RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Michal Šedík, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Šedík, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Michal.Sedik@umb.sk
3. poschodie č. 314 
048 446 7314

Profesori

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
tatiana.sedova@umb.sk
3. poschodie č. 317 
048 446 7317
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Vysokoškolský učiteľ, Garant študiného programu Systematiská filozofia 3. stupeň, Sociálna filozofia 2. stupeň, Sociálna filozofia 1. stupeň 
Profesor 
Jan.Slosiar@umb.sk
3. poschodie č. 319  
048 446 7319

Docenti

doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Juraj.Such@umb.sk
3. poschodie č. 321 
048 446 7321
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor ECTS 
Docent 
Ulrich.Wollner@umb.sk
3. poschodie č. 318 
048 446 7318

Odborní asistenti

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Jaroslav.Cepko@umb.sk
3. poschodie č. 318 
048 446 7318
Martin Schmidt | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martin Schmidt
Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Martin.Schmidt@umb.sk
F 321; F 019 (dekanát) 
048 446 7321
Mgr. Michal Šedík, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Šedík, PhD.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Michal.Sedik@umb.sk
3. poschodie č. 314 
048 446 7314
Mgr. Miloš Taliga, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miloš Taliga, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Milos.Taliga@umb.sk
3. poschodie č. 320 
048 446 7320

Výskumní pracovníci

Mgr. Juraj Bánovský, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Výskumný pracovník 
 
juraj.banovsky@umb.sk
 
048 446 7320

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Vigašová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mária Vigašová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
maria.vigasova@umb.sk
3. poschodie č. 315 
048 446 7314

 

Externí spolupracovníci:

Doc. PhDr. Jozef Horeháj, CSc. - jozef.horehaj@umb.sk
Mgr. Roman Hofreiter, PhD. - roman.hofreiter@umb.sk
JUDr. Ján Vinarčík - jan.vinarcik@umb.sk

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry