RSS RSS print

20 rokov Katedry germanistiky na UMB v Banskej Bystrici (1995-2015)

 

 

Z histórie:

S prípravou učiteľov nemčiny sa v Banskej Bystrici začalo v roku 1963 na Katedre cudzích jazykov na Pedagogickej fakulte. V rokoch 1969 až 1980 existovala na Pedagogickej  fakulte samostatná Katedra anglistiky, germanistiky a romanistiky. Nemčina sa študovala v kombináciách so slovenským jazykom, angličtinou, francúzštinou a ruštinou. V roku 1980  boli z politických dôvodov Katedra germanistiky ako aj Katedra anglistiky a romanistiky zrušené. V roku  1982 bolo oddelenie cudzích jazykov organizačne pripojené ku Katedre jazykov Fakulty ekonomiky, cestovného ruchu a spoločného stravovania. Až vo februári 1989 sa administratívne delimitované oddelenie vrátilo na Pedagogickú fakultu a včlenilo sa pod Katedru ruského jazyka a literatúry ako oddelenie cudzích jazykov. V roku 1990 vzniká Katedra germanistiky a romanistiky a obnovuje sa príprava učiteľov cudzích jazykov v Banskej Bystrici. V roku 1992 bola založená Univerzita Mateja Bela.

V roku 1995 vzniká samostatná Katedra germanistiky na UMB.

 

Podujatia  v akademickom roku 2015-2016 sa na Katedre germanistiky FF UMB v Banskej Bystrici konajú pri príležitosti 20. výročia založenia katedry:

 

Pozvánka na besedu s naším bývalým absolventom Jurajom Dvorským dňa 11.11.2015 o 14.00 h v ŠVK v Banskej Bystrici

Pozvánka

Pozvánka na prednášku s konferenčným tlmočníkom PhDr. Františkom Kolečánim dňa 9.11.2015 o 9.00

Pozvánka

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/oznamy-katedry/pozvanka-na-prednasku-s-konferencnym-tlmocnikom-phdr-frantiskom-kolecanim-dna-9-11-2015-o-9-00-h.html

 Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIV. - 8.10.2015

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/oznamy-katedry/odborna-komunikacia-v-zjednotenej-europe-xiv.html

Prednáška prof. Wolfganga Schulzeho - 29.9. 2015 

 http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/fotogaleria-a-vyznamne-podujatia-i-udalosti-katedry/prednaska-profesora-wolfganga-schulzeho-29-9-2015.html

Úspešná medzinárodná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Katedry germanistiky - 27.8.2015

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-germanistiky/fotogaleria-a-vyznamne-podujatia-i-udalosti-katedry/uspesna-medzinarodna-obhajoba-dizertacnej-prace-doktorandky-katedry-germanistiky-cotutelle-de-these.html

 

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry