RSS RSS print

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

Webová stránka projektu:
www.fphil.uniba.sk/transius

 

 

Výber z aktivít:
Realizácia konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XII: 10. októbra 2013

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry