RSS RSS print

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe_XV. medzinárodná konferencia

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky FF UMB,  

Jednota  tlmočníkov a prekladateľov Praha,

Riešiteľský kolektív projektu APVV – 0226-12

 

XV. medzinárodná konferencia

   

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

 

   13. – 14.  októbra 2016

Banská Bystrica

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

 

srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu

 

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,

 

ktorá sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu.

            Cieľom konferencie je pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa teoretickými aj praktickými aspektmi odbornej komunikácie vo viacjazyčnej spoločnosti.

  

 • Kontaktná adresa

  Filozofická fakulta UMB

  Katedra germanistiky

  Anna Ivínová

  Tajovského 40

  974 01 Banská Bystrica

  Slovenská republika

  Tel: 048/ 446 55 11, e-mail: ff.kge@umb.sk

   

   

   

   

   

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry