Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Doktorandi

 

Naši absolventi doktorandského štúdia

Mgr. Miroslava Hliničanova |
Mgr. Miroslava Hliničanova
 
 
miroslava.hlinicanova@umb.sk
 
048 446

Mgr. Alica Hurtová |
Mgr. Alica Hurtová
 
 
alica.hurtova@umb.sk
 
048 446

Mgr. Jana Regulyová |
Mgr. Jana Regulyová
 
 
jana.regulyova@umb.sk
 
048 446


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici