RSS RSS print

Prednáška profesora Wolfganga Schulzeho, 29.9.2015

 

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry germanistiky na UMB v Banskej Bystrici (1995-2015).

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry