RSS RSS print

Udelenie čestného titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela univerzitnému profesorovi PhDr. Jurajovi Dolníkovi, doktorovi vied – dňa 30.10. 2014

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry