RSS RSS print

Gramatika nemčiny pre začiatočníkov a pokročilých a Nemecký jazyk 1, 3, 5, 7

OZNAM

pre študentov prihlásených na predmety Gramatika nemčiny pre začiatočníkov a Nemecký jazyk 1,2  pre začiatočníkov  v ZS 2016/2017

  1. Predmety Gramatika nemčiny pre začiatočníkov a Nemecký jazyk 1 a 2 pre začiatočníkov budú vo štvrtky od 11.25 do 12.55 h (6. a 7.hodina) , miestnosť  T51K107 (Tajovského ul. 51) a od 13.00 do 14.30 h (8. a 9.hodina),  miestnosť  T51K107 (Tajovského ul. 51) - rozdelenie do skupín podľa úplných začiatočníkov a "pokročilejších" začiatočníkov bude priamo na seminároch dňa 22.9. 2016    Vyučujúca: Mgr. Jana Lauková, PhD. (mail: jana.laukova@umb.sk)

    Nemecký jazyk 3, 5 a 7 bude v stredu od 9.05 do 10.30 h, miestnosť T51 K037 (Tajovského ul.51). Vyučujúca: Mgr. Antónia Jurečková (mail: antonia.jureckova@umb.sk)

 

 

Začíname tento týždeň (22.9. 2016). Účasť na prvej hodine nutná.

Zaraďte sa do skupiny podľa vlastné uváženia a možností v rozvrhu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry