RSS RSS print

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe_XV. medzinárodná konferencia

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Katedra germanistiky FF UMB,  

Jednota  tlmočníkov a prekladateľov Praha,

Riešiteľský kolektív projektu APVV – 0226-12

 XV. medzinárodná konferencia

 

 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

          

13. – 14.  októbra 2016

Banská Bystrica

  

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

 srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu

 

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“,

 

ktorá sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu.

            Cieľom konferencie je pracovné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa teoretickými aj praktickými aspektmi odbornej komunikácie vo viacjazyčnej spoločnosti. Konferencia je zameraná na nasledovné vecné okruhy profesionálnej komunikácie:

  preklad právnych textov,

jazyk odbornej komunikácie (charakteristika jazykových osobitostí odborného jazykového štýlu),

terminológia a terminografia (tvorba a využívanie terminologických elektronických slovníkov a terminologických databáz),

 translatologické aspekty odborného textu a odbornej komunikácie. 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry