RSS RSS print

Semináre Nemecký jazyk 1,3,5 a 7 a Gramatika nemčiny pre začiatočníkov a pokročilých

OZNAM

pre študentov prihlásených na predmety Nemecký jazyk 1,3,4,5 a 7 a Gramatika nemčiny pre začiatočníkov a pokročilých

 

 1. Predmety Nemecký jazyk 3, 5, 7 (pre pokročilých študentov) a Gramatika nemčiny pre pokročilých  bude v stredy od 13.00 do 14.30 h (8. a 9.hodina), miestnosť č. K 026 (Tajovského ul. 51)

  Vyučujúca: PhDr. Eva Molnárová, PhD. (mail: eva.molnarova@umb.sk)

   

 2. Predmety Nemecký jazyk 1 (pre úplných začiatočníkov) a Gramatika nemčiny pre začiatočníkov bude v stredy od 7.30 do 8.55 h (1. a 2.hodina), miestnosť  K040  (Tajovského ul. 51)

  Vyučujúca: Mgr. Jana Regulyová (mail: jana.regulyova@umb.sk)

   

 3. Predmet Nemecký jazyk 1 (pre „večných“ začiatočníkov, t.j. študentov, ktorí sa už niekedy učili nemecký jazyk) bude v štvrtky od 10.40 do 12.05 h (5. a 6.hodina), miestnosť č. K 026 (Tajovského ul. 51)

  Vyučujúca: Mgr. Jana Lauková, PhD. (mail: jana.laukova@umb.sk)

 

Začíname budúci týždeň (od 28.9 do 2.10. 2015). Účasť na prvej hodine nutná.

Zaraďte sa do skupiny podľa vlastné uváženia a možností v rozvrhu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry