RSS RSS print

Semináre Nemecký jazyk 2 a Konverzácia v nemeckom jazyku pre začiatočníkov_LS_2015_2016

OZNAM

pre študentov prihlásených na predmety Nemecký jazyk 2 a Konverzácia v nemeckom jazyku pre začiatočníkov 

  1. Predmety Nemecký jazyk 2 (pre úplných začiatočníkov a tých, ktorí absolvovali v ZS 2015/2016 predmet Nemecký jazyk 1) a Konverzácia v nemeckom jazyku pre začiatočníkov bude v pondelky od 13.50 do 15.15 h, miestnosť  T51K012 (Tajovského ul. 51) Vyučujúca: PhDr. Ing. Miroslava Bajusová (mail: miroslava.bajusova@umb.sk)

  2. Predmety Nemecký jazyk 2 (pre začiatočníkov a tých, ktorí absolvovali v ZS 2015/2016 predmet Nemecký jazyk 1) a Konverzácia v nemeckom jazyku pre začiatočníkov bude aj v utorky od 13.50 do 15.15 h, miestnosť  T51K037 (Tajovského ul. 51) Vyučujúca: Mgr. Jana Lauková, PhD. (mail: jana.laukova@umb.sk)

 

Začíname budúci týždeň (od 15.2 do 19.2.2016). Účasť na prvej hodine nutná.

Zaraďte sa do skupiny podľa vlastné uváženia a možností v rozvrhu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry