RSS RSS print

Oznamy pre denné štúdium

Výberové konanie

na štúdium magisterského študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry spoločne zabezpečovaného s Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) v rámci Dohody o spoločne zabezpečovaných študijných programoch medzi Filozofickou fakultou FSU v Jene a Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry