RSS RSS print

Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Alena.Duricova@umb.sk
K 112 
048 446 5112

Profesori

Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulze
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
Wolfgang.Schulze@umb.sk
K 108 
048 446 5108

Docenti

doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, členka Komisie pre zahraničné vzťahy, Erasmus a CEEPUS 
Docentka 
zuzana.bohusova@umb.sk
Tajovského 51, č. 113 
048 446 5113, 5511
Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Zdenko.Dobrik@umb.sk
115 
048 446 5115
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
Alena.Duricova@umb.sk
K 112 
048 446 5112

Odborní asistenti

Mgr. Edita Jurčáková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Edita Jurčáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Edita.Jurcakova@umb.sk
K 109  
048 446 5109
Mgr. Jana Lauková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Lauková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Jana.Laukova@umb.sk
 
048 446 5115
PhDr. Eva Molnárová, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Eva Molnárová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrový koordinátor ECTS 
Odborná asistentka 
Eva.Molnarova@umb.sk
110 
048 446 5110
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Jana.Stefanakova@umb.sk
109 
048 446 5109
Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.  | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
Zuzana.Tuharska@umb.sk
K 114 
048 446 5114
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry 
Odborná asistentka 
Nadezda.Zemanikova@umb.sk
K 108 
048 446 5108

Zahraniční lektori

Schechirow Christiane, M. A. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Schechirow Christiane, M. A.
Vysokoškolský učiteľ 
Zahraničný lektor 
Christiane.Schechirow@umb.sk
 
048 446

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Anna Ivinová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Anna Ivinová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Anna.Ivinova@umb.sk
K 111 
048 446 5511
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry