RSS RSS print

Knižnica Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici

SEMINARIUM ALBERTYNIANUM 

Knižnica Katedry histórie nesie meno Prof. PhDr. Júliusa Albertyho, CSc., Dr. h. c. - významného historika a pedagóga pôsobiaceho na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici.

Základnou úlohou a poslaním knižnice je zabezpečovať pre používateľov informačné služby, vytvárať a rozširovať knižnično-informačný fond s cieľom plnenia výchovno-vzdelávacích a vedeckovýskumných cieľov katedry.

Knižnica započala svoju činnosť 1. septembra 2002 v novovytvorených z tejto príležitosti priestoroch (č. F 111). Súčasný evidovaný knižničný fond pozostáva takmer z 5 tisíc knižných titulov a 1 600 titulov periodík, ktoré sú v prezenčnej podobe k dispozícii pre pracovníkov a študentov FF UMB podľa aktuálneho knižničného poriadku.

Knihovníčkou knižnice katedry histórie je pani Jarmila Tomaščíková.


Otváracie hodiny pre študentov:

V skúškovom období letného semestra akademického roku 2015 - 2016 

bude knižnica otvorená nasledovne:

 
Pondelok: 11.30 – 17.10

  Utorok: 11.30 – 15.25

   Streda:  12.15 – 17.10

     Štvrtok: 7.50 – 12.15


 

Počas otváracích hodín je možné pracovať s knižničným fondom len prezenčne, t. j. študovať v knižnici.


Prehľad časopisov a ročeniek v seminárnej knižnici

Časopisy v seminárnej knižnici (dokument Excel)

Ročenky v seminárnej knižnici (dokument Excel)


 

Online katalóg

Knižný fond katedrovej knižnice je evidovaný v knižnom fonde Univerzitnej knižnice UMB. Preto pri objednávaní knižného titulu v našom seminári Vám odporúčame najprv ho vyhľadať v on-line katalógu Univerzitnej knižnice UMB. Informáciu, či je Vami hľadaný titul vo fondoch našej katedrovej knižnice, potom nájdete vo výsledku vyhľadávania (otvoriť rubriku DETAILY), kde sa uvádza nielen jeho signatúra, ale aj jeho aktuálna dislokácia (v našom prípade skratka FH – Katedra histórie). S takto získanými údajmi si môžete hľadaný titul vypožičať v našej katedrovej knižnici.

Aktualizované: 06-06-2016

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry