RSS RSS print

Mediálne a vzdelávacie aktivity - doc. Michal Šmigeľ

2015

Spolupráca na novinovom článku Radovana Krčmárika: Treba opäť prepisovať históriu? : Pravda o masakre v Kolbasove.

Uverejnené na webovej stránke ATLAS.SK dňa 5. 12. 2015. 

Ikonka

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry