RSS RSS print

Mediálne a vzdelávacie aktivity - doc. Miroslav Kmeť

Rok 2016 

Výjazdový kurz UMB pre pedagogických pracovníkov slovenských škôl v Maďarsku na tému

Posilnenie národného povedomia

Békešská Čaba 29. – 31. januára 2016

Fotogaléria

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry