Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mediálne a vzdelávacie aktivity - doc. Peter Mičko

Rok 2015


Rok 2014

Účasť v diskusno-dokumentárnom cykle "SNP - Neznáma história" (2014)


Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici