RSS RSS print

Mediálne a vzdelávacie aktivity - dr. Marta Mácelová

Rok 2015

Diskusia na tému "Slovania vo Zvolenskej kotline", Rádio Lumen, Relácia "História a my" č. 89, vysielané dňa 26. 02. 2015

 

Rozhovor s dr. Mácelovou s názvom: "Učiteľka z UMB Marta Mácelová v rozhovore: Zaráža ma, že študenti neovládajú gramatiku"

Informácia o výstave v mestskom múzeu s názvom "Korene mesta pod zemou ukryté" s nálezmi z výskumov realizovaných dr. Martou Mácelovou, SME

 

 


Rok 2014

Verejná prednáška v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene dňa 4. 12. 2014

Mácelová - prednáška

 


 

Verejné prednášky v rámci akcie "Noc výskumníkov", Banská Bystrica - Europa SC, 26. 9. 2014

 

 


 Krst monografie obce Brusno dňa 16. mája 2014 v Brusne 

Krst monografie o obci Brusno - autori a recenzenti - 16. 5. 2014

Krst monografie o obci Brusno - autorský kolektív - 16. 5. 2014

Krst monografie o obci Brusno - autorský kolektív - 16. 5. 2014

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry