RSS RSS print

Mediálne a vzdelávacie aktivity - dr. Oto Tomeček

Krst monografie o obci Brusno dňa 16. mája 2014 v Brusne

Krst monografie o obci Brusno - autori a recenzenti - 16. 5. 2014

Krst monografie o obci Brusno - autorský kolektív - 16. 5. 2014

Krst monografie o obci Brusno - autorský kolektív - 16. 5. 2014


Rok 2013

 

Rozhlasová diskusia na tému "Uhliarstvo vo Zvolenskej kotline" (relácia "Historia magistra vitae", Rádio Devín, vysielané dňa 16. 11. 2013)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry