RSS RSS print

Mediálne a vzdelávacie aktivity - dr. Rastislav Kožiak

Rok 2016

Rozhovor o novom štúdijnom programe "Stredoeurópske historické štúdiá" na UMB v Banskej Bystrici, rádio Regina, Národnostný magazín, vysielané dňa 27. 02. 2016.

Rozhovor pre televíziu TA3, 13. 5. 2016.

Rozhovor pre časopis Týždeň s názvom "Nečasové úvahy historikov", 29. 5. 2016

Rozhovor pre noviny Pravda s názvom "Brak v kníhkupectvách je, výskum historikov však chýba", 24. 5. 2016

Článok s názvom: "Bystrická UMB sa podieľala na nevšednom projekte. Historici zostavili špeciálnu turistickú cestu", 6. 6. 2016

Článok s názvom "Turistická cesta po benediktínskych kláštoroch v strednej Európe s UMB", Bystricoviny, 7. 6. 2016

Článok s názvom "Historici zostavili turistickú cestu po benediktínskych kláštoroch v strednej Európe"

Článok s názvom "Výučba dejepisu potrebuje zmeny", Pravda, 8. 6. 2016

Článok s názvom "Historici zostavili turistickú cestu po benediktínskych kláštoroch", Školský servis, 11. júna 2016 

Diskusia v televíznej relácii "Náš hosť", TV Hronka, 19. 7. 2016

 


Rok 2015

Príprava výstavy fotografií benediktínskych kláštorov v krajinách Vyšehradskej štvrtky (január 2015)

 Benediktíni v strednej Európe - pozvánka na otvorenie výstavy

 

Rozhovor o výstave fotografií benediktínskych kláštorov v Centre poľského jazyka a kultúry FF UMB;,

rádio Lumen, relácia Rádiorelax, 18. 2. 2015

 

 

Relácia Kláštory a rehoľný život v stredoveku, 7. 11. 2015

 


Rok 2012

Relácia "Nebíčko v papuľke", časť 50.

Ikonka

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry