RSS RSS print

Mediálne a vzdelávacie aktivity - prof. Dušan Škvarna

Rozhovor o demokracii a diktatúrach v diskusnej relácii "Historia - magistra vitae", vysielané Slovenským rozhlasom 17. 4. 2009:

Rozhovor s profesorom Škvarnom o Veľkej francúzskej revolúcii v diskusnej relácii "Historia - magistra vitae", vysielané Slovenským rozhlasom 15. 1. 2010:

Rozhovor v diskusnej relácii "Na ceste k samostatnosti", vysielané Slovenským rozhlasom 8. 7. 2012

 


 

2015

Prednáška o Ľudovítovi Štúrovi v Centre pre vedecké informácie, 24. 9. 2015

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Dušan Škvarna - prednáška o Ľ. Štúrovi

Plagát k prednáške D. Škvarnu


Komentár profesora Škvarnu k oslavám 200. výročia narodenia Ľ. Štúra


Slávnostné otvorenie novej expozície Múzea Ľudovíta Štúra (súčasť SNM) v Modre dňa 24. 11. 2015, ktorej spoluautorom je profesor D. Škvarna.

Foto: Katarína Acel


Rok 2016

Rozhovor s prof. Škvarnom v časopise Rodina a škola

 Rozhovor s prof. D. Škvarnom

Rozhovor s prof. D. Škvarnom

Rozhovor s prof. D. Škvarnom

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry