RSS RSS print

Mediálne aktivity - Mgr. Anton Hruboň

Rok 2015


Rok 2014

Účasť v diskusno-dokumentárnom cykle "SNP- Neznáma história" (STV 2014)

 

Rozhovor o politických elitách vojnovej Slovenskej republiky v relácii "U Pavla", TV Lux:

 

Rozhovor o dr. Jozefovi Tisovi poskytnutý televíznej stanici TA3:

 

Diskusný večer Ústavu pamäti národa na tému: Posledná opora režimu: Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy, Bratislava 21. 3. 2013

 

Článok o konferencii Partizáni na Slovensku vo svetle najnovších výskumov, Slovenské národné noviny, č. 11, 2013, 23. marec 2013.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry