RSS RSS print

Hrad Ľupča

Hrad Ľupča - logo Hrad Ľupča bol založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. Stojí na návrší jedného z posledných výbežkov Nízkych Tatier. Spĺňal funkciu strážneho hradu, ktorý mal pod dohľadom významnú obchodnú stredovekú cestu Via magna, vedúcu pod úpätím hradu. Bol známy návštevami panovníkov, a to zakladajúceho Belu IV., jeho syna Štefana V., Karola Róberta z Anjou, ako aj legendami opradeného Mateja Korvína, po ktorom je pomenovaná aj lipa pri vstupe do nádvoria. Na hrade sa často zdržiaval jeden z najvýznamnejších panovníkov Žigmund Luxemburský, ktorý si tento kraj a poľovačky v ňom veľmi obľúbil. V neskoršom období renesancie a baroka hrad často menil majiteľov. Z nich sa najviac o prestavbu hradu zaslúžili Pavol Rubigall, Gašpar Tribel a František Wesselényi s Máriou Széchyi, ktorí si hrad veľmi obľúbili a na jeho prestavbu investovali nemalé finančné obnosy. V súčasnosti je hrad v majetku Železiarní Podbrezová a.s. Návštevníkom, zaujímajúcim sa o históriu hradu, ponúka prehliadky s odborným výkladom. V zreštaurovaných historických interiéroch hradu je možné objednať si rôzne spoločenské podujatia s posedením, prípadne využiť jeho priestory aj na realizáciu svadobného obradu a hostiny.

 

 
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry