RSS RSS print

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV

 
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Združuje profesionálnych pracovníkov a záujemcov o archeológiu, ako aj všetkých tých ktorým záleží na ochrane a záchrane archeologických pamiatok.
Jej úlohou je podnecovať a rozvíjať vedeckú, výskumnú a vedecko-popularizačnú činnosť v odbore archeológia, pomáhať pri záchrane a ochrane archeologických nálezov a nálezísk, integrovať profesionálnych archeológov a iných záujemcov o túto vednú disciplínu.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry