RSS RSS print

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

 

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

 

 

Slovenská historická spoločnosť je profesijnou organizáciou združujúcou slovenských historikov, archivárov a pracovníkov rezortu ochrany pamiatok. Člemí sa na niekoľko sekcií podľa tematického alebo chronologického zamerania vskumu ich členov. Spoločnosť organizuje verejné prednášky, odborné konferencie, podporuje realizáciu vedeckého historického výskumu a prezentovanie jeho výsledkov. Sídlom spoločnosti je Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Klemensova 19).  

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry