RSS RSS
Vyhľadávanie v publikáciách
"Prinavrátené" Komárno. Komárom "visszatért".
„Blaho vlasti – zákon najvyšší!“ Národná obec fašistická a Slovensko (1926 – 1938)
„Za maďarské Maďarsko“ Menšinová otázka v maďarskej politike na odstúpenom území Komárňanskej župy v rokoch 1938 – 1945
50 rokov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 1954 - 2004
Acta historica neosoliensia, 20/2017, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, 20/2017, Vol. I
Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 1
Acta historica neosoliensia, 21/2018, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XIX - 2016, Vol. 1
Acta historica neosoliensia, Tomus XIX - 2016, Vol. 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XV - 2012, Vol. 1 - 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XVII, 2014, Vol. 1 - 2
Acta historica neosoliensia, Tomus XVIII – 2015, Vol. 1 - 2
Acta historica nesoliensia, Tomus XVI - 2013, Vol. 1 - 2
Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny).

Banderovci na Slovensku 1945-1947 (Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny). (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FHV UMB
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-483-8

-

Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku.
Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Maliniak Pavol
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-914-7

antoácia

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť.

Dejepis pre 1. ročník stredných škôl - Pracovný zošit, 2. časť. (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Miroslav Kmeť - Dana Vasilová
Vydavateľstvo:Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. 96 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8120-126-4

skriptá

Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 – 1945)
Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia.

Deti Bystríc : Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Marián Liščák
Vydavateľstvo:Krakov / Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. 269 s.
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-548-0

anotacia

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry