RSS RSS print

26. výročné stretnutie ISHA v Bukurešti so zástupcom zo ŠHS z Banskej Bystrice, 24. - 30. 4. 2015

Spolok študentov histórie z FF UMB na medzinárodnej konferencií v Bukurešti

 

V dňoch 24. - 30. apríla 2015 sa v Bukurešti konala 26. výročná konferencia ISHA. Ako zástupkyňa Študentskej historickej spoločnosti pri Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa jej zúčastnila predsedníčka ŠHS a študentka prvého ročníka jednoodborovej histórie Michaela Strelníková.

Podujatie otvorila súčasná prezidentka sekcie ISHA Bucharest Raluca Dinu, v priestoroch Právnickej fakulty Universitatea din Bucuresti. Účastníkom konferencie sa tiež prihovorila prezidentka ISHA pre rok 2014/2015 Barbora Hrubá, študentka histórie Karlovej Univerzity v Prahe a profesor histórie a filozofie, od roka 2011 i rektor Universitatea din Bucuresti, prof. Dr. Mircea Dimitru. Hlavnou témou konferencie bola Local vs. Global: A transnacional perspektiv on history. Otváraciu prednášku s rovnakým názvom predniesol conf. Dr. Opris Ionut.

Účastníkov konferencie bolo viac než sto, z každého kúta Európy. Študenti z Maďarska, Česka, Francúzska, Talianska, Chorvátska, Srbska, Slovinska, Nemecka, Rakúska, Talianska či Fínska boli rozdelení do deviatich workshopov, kde v anglickom jazyku prezentovali svoje odborné referáty, reflektujúce hlavnú tému konferencie. Vo workshope s názvom Public opinion shapers: Mass media and religion, aktívne vystúpila s odborným príspevkom i Michaela Strelníková. Jednotlivé workshopy viedli odborní pracovníci Universitatea din Bucuresti, ktorí študentov podnecovali k horlivým diskusiám, sami prispeli svojím názorom a tiež priblížili históriu Rumunska.

ISHA konferencie pozostávajú aj z iných sprievodných aktivít. Súčasťou tohtoročnej konferencie bol  workshop s názvom Presentation skills, ktorý viedla Barbora Hrubá. Študenti pomocou náučných cvičení spoznali a ohodnotili samých seba, pričom získali množstvo dobrých rád ako prezentovať či pripraviť prezentáciu, alebo ako zaujať publikum. V programe bolo rovnako zahrnuté rokovanie s EGEA (Európska geografická študentská organizácia), kde sa diskutovalo o ich budúcej spolupráci, a taktiež workshop s názvom How to ISHA, o samotnom fungovaní tejto organizácie.

Samozrejme, ISHA nezabúda ani na kultúrny život študentov. V priebehu konferencie sme absolvovali dve kultúrne návštevy. Palace of the Parlaiment v Bukurešti a celodenný výlet do rumunských miest Sinaii a Brašova. K tradičným aktivitám ISHA tiež patrí Ice Breaking party a National drinking party, ktoré slúžia k nadväzovaniu a otužovaniu nových priateľstiev  medzi študentmi.

Najdôležitejšou časťou konferencie bolo tzv. valné zhromaždenie študentov histórie, General Assembly, kde sa diskutovalo o nasledujúcich podujatiach ISHA a bolo zvolené nové vedenie. Prezidentkou ISHA na rok 2015/2016 sa stala súčasná prezidentka sekcie ISHA Berlin, Darja Lohman. Zastúpenie českých študentov vo vedení ISHA pretrváva i naďalej. Členkou rady sa stala Anna Vrtálková, študentka histórie na Univerzite Palackého v Olomouci. Vznikla tiež  nová sekcia s názvom ISHA Paris.

Členstvo nášho spolku s ISHA otvorilo študentom bránu k novým perspektívam štúdia histórie, bránu k nadväzovaniu kontaktov v zahraničí, prehlbovaniu a čerpaniu nových informácií a nápadov. Študent má možnosť poznať iné kultúry Európy, a tiež možnosť predstaviť tú našu.

V prípade záujmu o organizáciu ISHA môžete kontaktovať vedenie ŠHS na mailovej adrese: shs.umb@gmail.com.

 

Autor: Michaela Strelníková (študentka histórie Filozofická fakulta UMB, 1. roč.  Bc. stupeň )

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry